Společnost byla založena 9.května 1992. Vlastní podnikání firmy bylo v počátcích ve více oblastech. Postupem času došlo k specializaci na jedinou a to dopravu a ostatní činnosti přímo na ni navázané - mezinárodní a tuzemské zasilatelství, celní služby a kompletní servis spojený s dopravou. Slovo "Morava" v názvu firmy nebylo zvoleno náhodně. Základním teritoriem působnosti je právě tento region a zejména pak Valašsko. Kombinace činností firmy a sídla vystihuje název společnosti TRANSERVIS MORAVA s.r.o.
Podnikání v tomto oboru je podloženo týmem odborníků s dlouholetými zkušenostmi v provozování nákladní dopravy, spedice, servisu, celních služeb a samozřejmě zahraničního obchodu. Nabyté znalosti a zkušenosti využíváme k uspokojení potřeb obchodních firem na českém trhu a dopravních firem. Dokonalé jazykové vybavení pracovníků je samozřejmostí.

Základním cílem společnosti je i nadále rozvíjet stávající pevné místo na trhu mezinárodní dopravy, poskytovat kvalitní služby svým zákazníkům a dále naši nabídku služeb rozvíjet a zkvalitňovat i do budoucna. Společně s tím být seriozním partnerem pro smluvní dopravní společnosti. Věříme, že tato snaha zajistí další rozvoj naší společnosti tak, abychom byli vždy připraveni naplnit očekávání našich současných i budoucích partnerů. Rozšiřující se rozsah činností i rozšíření počtu obchodních partnerů bereme jako doklad toho, že se nám naše práce daří a jdeme správným směrem.

Výpis z obchodního rejstříku